Vort skønne område

Fredensborg Søpark ligger midt i det skønne Nordsjælland som nabo til Esrum Sø og Fredensborg Slotspark.

Bebyggelsen omfatter 303 huse i Kovangen og på Maglegårdsvej i Fredensborg. Mellem de enkelte rækker huse er der store fællesarealer, som vedligeholdes af grundejerforeningen på grundejernes vegne.

Udsyn fra bakken imellem Kovangen og maglegårdsvej

Om

Grundejerforeningen Fredensborg søpark

Forening til varetagelse af grundeejernes interesser inden for det fælles areal og vedligeholde af samme. Foreningen tegnes af bestyrelsen

Kontakt

bestyrelsen@fredensborgsoepark.dk