49. ordinære generalforsamling 2023

Torsdag den 21. marts 2024, kl 18:40 (Husk: Middag kl 17:45, kræver tilmelding)

Restaurant Fredensborghusene,  Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg

Det fulde program samt tilmeldingsform til middag findes her.

Dagsorden (kortform)

 1. Valg af dirigent v/formanden
  • Bestyrelsen foreslår advokat Erik Matthiesen ADVODAN Helsingør
  • Valg af referent 
   • Bestyrelsen foreslår 2 referenter, bestyrelsesmedlemmer Martin Schou Friis K327 og Per Møller K239. 
 2. Valg af stemmetællere
  • Bestyrelsen foreslår 2 stemmetællere, Theresa Folner K323 samt Lone Borgstrøm K616
 3. Registrering af antal deltagende stemmeberettigede inkl. evt. fuldmagter 
 4. Beretning fra bestyrelsen v/formanden 
  • Bestyrelsens beretning udsendes sammen med indkaldelsen, hvorfor denne kun gennemgås i kort version på selve generalforsamlingen. 
 5. Forelæggelse af revideret årsregnskab for 2023 til godkendelse 
 6. Forslag fra medlemmerne 
 7. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af medlemsbidrag 
 8. Valg til bestyrelsen 
 9. Eventuelt