Hjælp:Ændre min Profil

Når Du er logget ind har Du en profil, denne bruges som “medlemskartotek” så vi for eksempel kan sende invitationer til Generalforsamling men også sikre at kun grundejere har adgang til internt indhold som for eksempel Referater, planer eller andet man i fremtiden kun ønsker at Grundnejerne skal have adgang til.

Du kan opdatere din profil ved under menu Medlemmer at vælge “Ændre profil”

Her kan Du opdatere de informationer som vi har registreret om dig. Det er vigtigt at Du sikre at informationerne er korrekte. Såfremt Du har fået ny Email kan Du ændre den her.