Formål

Mission

At virke i overensstemmelse med foreningens vedtægter og lokalplan F 27.

At udvikle og opretholde fysiske, kulturelle og sociale rammer for Søparkens fællesskaber.

At administrere foreningens aktiver til gavn for alle aldersgrupper, samt informere om foreningens aktiviteter, herunder målsætninger, handlingsplaner og resultater.

Vision

Fredensborg Søpark skal med udgangen af 2025 være kendetegnet ved at være et af Danmarks smukkeste og mest attraktive boligområder. Søparken skal være et frirum i smukke og forureningsfri omgivelser til menneskelig udfoldelse for alle aldersklasser.