Skovfolk

SkovfolkSkovmandsordningen er betegnelsen på den frivillighedsordning, bestyrelsen for Grundejerforeningen Fredensborg Søpark har etableret og løbende administrerer i forbindelse med grundejeres frivillige hjælp med vedligeholdelses- og genopretningsopgaver af foreningens fællesområder.

Skovmændene arbejder efter princippet brænde for arbejde. Foreningen får udført omkostningsfrit arbejde og skovmændene kan ligeledes omkostningsfrit hjemtage brænde.

Træfældningsopgaver foretages som hovedregel i vintermånederne, tidligst når efterårets løvfald har fundet sted og som hovedregel senest inden 1. maj.

Kontakt:
Jørgen Saabye, Kovangen 223, 2620 9017 e-mail, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Læs mere om skovmandsordningen.