TV & Internet

Der er etableret et fibernet i Fredensborg Søpark. Nettet er etableret og drives af Onefiber A/S. Information om tilslutning og tjenesteudbydere  kan findes på https://onefiber.dk/. Driftsmæssige spørgsmål henvises til den enkelte grundejers tjenesteudbyder.

Udvendige antenner på bygninger i Fredensborg Søpark

I lokalplanen findes følgende bestemmelse i § 9 vedrørende tilladte om- og tilbygninger på ejendommene:

Stk.14. Antenner

Der må i området ikke etableres individuelle antenner eller lignende på bygninger eller andre bygningsdele. 

Det er dog tilladt at opsætte parabolantenne på en af de sydvendte læmure i husets nordlige ende, hvis den er placeret under læmurens overkant.

Alternativt er det tilladt at opsætte parabolantennen på ejendommens sydvendte gavl med de samme placeringsmæssige begrænsninger, som gælder for solfangeranlæg, jfr. stk. 13.