Skovmandsordningen

For dem der vil give end hånd med

Skovmandsordningen er betegnelsen på den frivillighedsordning, bestyrelsen for Grundejerforeningen Fredensborg Søpark har etableret og løbende administrerer i forbindelse med grundejeres frivillige hjælp med vedligeholdelses- og genopretningsopgaver af foreningens fællesområder.

Skovmændene arbejder efter princippet brænde for arbejde. Foreningen får udført omkostningsfrit arbejde og skovmændene kan ligeledes omkostningsfrit hjemtage brænde.

Træfældningsopgaver foretages som hovedregel i vintermånederne, tidligst når efterårets løvfald har fundet sted og som hovedregel senest inden 1. maj.

Kontakt bestyrelsen for mere information om ordningen. (for tiden har vi ikke brug for flere “skovfolk”)