Udvalg til Stamvejs træer

Nye Stamvejstræer: Bevaring og Forskønnelse af Vores Veje

I vores grundejerforening værner vi om det naturlige miljø og den visuelle skønhed i vores område. Derfor har vi dannet et udvalg med det formål at vælge nye stamvejstræer til vores to hovedindfaldsveje: Kovangen og Maglegårdsvej.

Historisk og Æstetisk Betydning

Disse to veje, der fører ind i området fra Endrupvej, er karakteriseret ved deres trærækker placeret fire meter fra vejbanen. På Kovangen er der træer på begge sider af vejen, mens der på Maglegårdsvej er træer på den venstre side (set fra Endrupvej). Træsorten, der er plantet, er Spidsløn, som er foreskrevet i lokalplanen for området.

Formål med Udvalget

Formålet med dette udvalg er at foreslå nye stamvejstræer til bestyrelsen. Efter at udvalget har foretaget sin vurdering og udarbejdet sine anbefalinger, vil bestyrelsen præsentere disse forslag for medlemmerne på grundejerforeningens generalforsamling.

Efter en godkendelse på generalforsamlingen vil foreningen søge om dispensation hos Fredensborg Kommune. Dette skridt er nødvendigt, da valget af træsorter er fastlagt i lokalplanen for området. Det er vores mål at sikre, at de nye træer både opfylder de æstetiske og praktiske behov i vores lokalsamfund, samtidig med at de overholder de eksisterende planmæssige krav.

Årsagen til Ændring af Træsort

Et centralt aspekt i overvejelserne omkring valg af nye stamvejstræer er den nuværende træsort, Spidsløn, der er anvendt i vores område. Selvom Spidsløn er en smuk og majestætisk træsort, medfører dens karakteristika nogle udfordringer. Spidsløn vokser sig stor, typisk op til 25 meter i højden, og har en tendens til at brede sig bredt med store grene.

Denne kraftige vækst kan over tid udgøre en risiko for de nærliggende huse, især under stormfulde vejrforhold, hvor store grene kan blive farlige. Det er derfor vigtigt at overveje alternative træsorter, der bedre matcher områdets behov, samtidig med at de bevarer områdets æstetik og opfylder de miljømæssige krav.

En Ansvarlig og Fremtidssikret Beslutning

Ved at vælge en anden træsort sikrer vi, at vores veje forbliver sikre og smukke for alle beboere, både nu og i fremtiden. Udvalgets opgave bliver derfor at finde en balance mellem skønhed, sikkerhed og praktisk egnethed i valget af de nye stamvejstræer.

Inddragelse og Beslutningsprocessen

Bestyrelsen har udpeget en 14 grundejere fra foreningen som medlemmer udvalget der skal bidrage med deres meninger og forslag til denne proces. Det er vigtigt for os, at udvalget repræsenterer vores fællesskabs ønsker og behov, når det gælder bevarelse og forskønnelse af vores veje.

Fremadrettet Engagement

Bestyrelsen har efter afholdt møde den 5 december 2023 modtaget meget gode løsningsforslag og vil arbejde videre på et forslag til den kommende generalforsamling.