Udvalg/grupper

Værdsættelse af Aktive Medlemmer i Grundejerforeningen

I vores grundejerforening anerkender og værdsætter vi engagement og initiativ fra vores medlemmer. Vi tror på, at en aktiv inddragelse af grundejerne styrker fællesskabet og bidrager til en mere levende og dynamisk forening.

Engager Dig – Gør En Forskel

Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at blive aktive ved at deltage i eller danne arbejdsgrupper. Disse grupper spiller en afgørende rolle i at give input til bestyrelsen og i nogle tilfælde også at udføre praktiske opgaver. Din indsats og dine idéer kan gøre en reel forskel!

Skovmandsordningen for dem med Motorsav og gerne erfaring med pleje af træer/krat.

Lokal repræsentant gruppe for dem der vil holde øje med et lokal område og fx fjerne affald rapportere hændelser der vedrører foreningen.

Stamvejs træs udvalg På generalforsamlingen i 2022 blev det besluttet at bestyrelsen skulle udarbejde plan for nye stamvejs træer. til dette formål blev der nedsat et udvalg. Gruppen har 15 medlemmer bestyrende af frivillige der er udpeget af bestyrelsen.

Legeplads/aktivtets udvalg fri grupering der inddrages til at give ideer til en eventuel legeplads, plus til at lave lokale aktivteter.