Grundejerforeningen

Opgave

Vedligeholde og anlægge de fælles arealer til grundejernes fælles bedste. Virke som mellemled imellem kommune og grundejerne for fælles anliggender.

Generalforsamling

Denne er foreningens højeste måndighed og afholdes regulært hvert år. På generalformsamlingen gennemgås regnskab, budget og der vælges en Formand, kassere og bestyrelse. Endvidre har grundejere mulighed for at stille forslag til vedtagelse på generalforsamlingen (jvf. vedtægter). Generalformsamling vedtager vedtægter og ordensregler i henhold til de gældende vedtægter. I særlige tilfælde kan der indkaldes til ekstraoridinær generalformsamling (jvf. vedtægter)

Formand/Bestyrelse

På den årlige generalforsamling vælges formand, kassere og bestyrelse (jvf vedtægter). Bestyrelsen varetager foreningens interesser og tegner foreningen udadtil. Bestyrelsen planlægger årets opgaver.