Grundejerforeningen Fredensborg søpark

Udsyn fra bakken imellem Kovangen og maglegårdsvej

Velkommen!

Søparken er et sted mange mennesker vælger at flytte til for at blive boende resten af deres liv. Derfor har mange af beboerne stor veneration for de landskabelige og arkitektoniske kvaliteter og ønsker, at stedet skal bevares i den helhed, hvori det oprindelig tilbage i slutningen af 1960-erne er skabt.

Søparkens bebyggelse er tegnet af arkitekt Henrik Iversen. Husene placerer sig smukt i området og indordner sig det kuperede landskab på en måde, så de i form og farve er i harmoni med naturen. Læs mere om Søparken her.

På denne web finder du nyttige informationer om området, husene og ikke mindst vores grundejerforening.

Om

Grundejerforeningen Fredensborg søpark

Forening til varetagelse af grundeejernes interesser inden for det fælles areal og vedligeholde af samme. Foreningen tegnes af bestyrelsen

Kontakt

Hvis Du vil sende en Email til bestyrelsen kan Du klikke her Send email Den vil åbne din foretrukne app hvorfra Du kan sende en Email.