Grundejerforeningen Fredensborg Søpark

Udsyn fra bakken imellem Kovangen og maglegårdsvej

Velkommen!

Fredensborg Søpark er et smukt beliggende, tidligere landbrugsområde, grænsende op til Fredensborg Slot. Her er vidstrakte græsarealer, enge, moser, småsøer, levende hegn, skove og ikke mindst meget en fin udsigt over Esrum sø.

Søparkens bebyggelse er tegnet som en åben lav bebyggelse af arkitekt Henrik Iversen. Husene placerer sig smukt i området og indordner sig i harmoni med den omkringliggende natur.

På dette websted finder du nyttig informationer om Grundejerforeningen og dens aktiviteter.

OBS! Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling om legeplads den 24. juni 2024 i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio – læs indkaldelsen her!

———————————————————–

Om

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender, herunder at
vedligeholde de grønne fællesområder i overensstemmelse med lokalplanen.

Kontakt

Hvis du vil kontakte bestyrelsen Bestyrelsen kan du klikke her. Klik på et link og det vil åbne din foretrukne email app.