Fårefolden

En rekreativ perle

Vi ønsker at informere jer om vores fantastiske indelukke, der ligger ved siden af slottet. Dette område er en kilde til glæde og aktivitet for både lokalbefolkningen og besøgende. Vi er stolte af at have fritgående får, der hjælper med at pleje og bevare området på bedste vis.

Om sommeren

For at sikre fårernes velfærd og sikkerhed, er det vigtigt at understrege, at løse hunde ikke er tilladt i fårefolden. Når fårene er til stede, beder vi venligst om, at hunde holdes i snor og under kontrol uden for indhegningen. Dette skyldes, at fårene kan blive forstyrret eller stressede af løse hunde, hvilket kan påvirke deres trivsel.

Fårene

De får, der er hos os for tiden, er af blandet race, blandet primært af racerne svensk gotland og norsk spælsau. De er nøjsomme og hårdføre får og klarer sig fint under forskellige vejrtyper. Fårene er håndtamme og vil gerne nusses, men lad fårene komme til jer i stedet for omvendt.
Fårene skal som udgangspunkt ikke fodres, da de dels har græs og dels bliver fodret indimellem med foder af undertegnede og medhjælpere. Hvis man alligevel gerne vil gøre lidt godt for dem, kan man håndfodre med små stykker gulerod eller æble. Undlad at give dem brød, da især hvidt brød kan klistre, og fårene risikerer at kløjes i det.

Hunde i snor

Så længe der er får eller andre græssende dyr i folden, skal alle hunde være i snor, hvis man vælger at gå ind i folden med dem. Det gælder uanset, at hunden er fredelig eller er
hvalp, da det stresser fårene unødigt med hunde, der løber omkring.
Når fårene bliver hentet om efteråret, får ejeren af fårene hjælp af trænede hyrdehunde, men det er en helt anden sag og er eneste undtagelse fra reglen om hunde i snor, når der
er får.

Om vinteren

I vintermånederne bliver området brugt som et hundeluftningsområde, hvilket betyder, at man kan forvente at møde hunde, når man besøger stedet. Det er også et sted, hvor hundeejere kan samles til hyggelige hundetræf. Vær derfor forberedt på at opleve en venlig og aktiv hundegemeinschaft, når du besøger os om vinteren.

Vi sætter stor pris på jeres samarbejde og forståelse for denne politik. Det er vores fælles ansvar at skabe en tryg og harmonisk atmosfære for både fårene og de besøgende.

Naturpleje

Naturpleje med dyr her i foreningen har to formål. Det ene er at bevare områdets særkende med en blanding af træer og store lysåbne områder. Folden ville udendyrenes græsning med tiden springe i skov. Desuden æder fårene kæmpebjørneklo og hybenrose/rynket rose, der begge er invasive arter i den danske natur. Det andet formål er at bevare områdets biodiversitet til gavn for både planter og dyr som fugle, insekter og andet småkravl. Til dette formål ville det dog være bedre med kvæg eller heste, da de græsser mere ekstensivt – fårene tager mange urter, mosser og laver – eller at skifte dyreart fra år til år. Af praktiske grunde nøjes vi med får og af og til geder. Kvæg og heste stiller større krav til pleje og skal fx have et læskur, hvilket ikke er tilfældet med får.