Området

Fredensborg søpark

Bebyggelsen ligger midt i det skønne Nordsjælland som nabo til Esrum Sø og Fredensborg Slotspark.

Bebyggelsen er unik da de 303 huse er fordelt på et meget stort rekreativt område hvor Kovangen og Maglegårdsvej danner stam veje ind i området, for enden af kovangen findes en offentlig parkerings plads. Mellem de enkelte rækker huse er der store fællesarealer, som vedligeholdes af grundejerforeningen på grundejernes vegne. Området er omfattet af lokal plan F27.

Se kort over Fredensborg Søpark, som ud over hjemmesiden har en Facebook side. Se flere billeder i fotoalbum.

Læs mere om bebyggelsen Fredensborg Søpark samt historien om Kovangsgården, som lå for enden af Brede Allé og skyggede for sigtelinjen ud mod Esrum Sø.

Området grænser op til slots parken hvor der fra slottet er udsigt til Kullen (i klart vejr) forudsat at der er fri sigtelinje, derfor har grundejerforeningen aftalt med slottet at vi sikre fri udsigt fra slottet over området.

Grundejerforeningen råder over og plejer en tre rekreative områder fårefolden, søengen og æbleskoven der byder på vidt forskellige natur oplevelser.