Bebyggelsen

Fredensborg Søpark ligger midt i det skønne Nordsjælland som nabo til Esrum Sø og Fredensborg Slotspark.

Bebyggelsen omfatter samlet 303 huse beliggende på Kovangen og Maglegårdsvej i Fredensborg. Husene er opført som lav bebyggelse på skråningen ned imod Esrumsø den lave bebyggelse betyder at husene falder naturligt ind i området og er med til at sikre at flest mul har søkig. Mellem de enkelte rækker huse er der store fællesarealer, som vedligeholdes af grundejerforeningen på grundejernes vegne.

Arkitektur

Husene er tegnet af arkitekt Henrik Iversen i en stil, som er ret typisk for 1970-erne, og de regnes for nogle af de bedste eksempler på boliger fra den tid. De lave tage er med neutrale mokkafarvede teglsten, som falder godt ind i områdets beplantning med løvfældende træer, buske og levende hegn. Du kan læse mere om husene og arkitekturen her. Husenes udtryk er omfattet af lokal planen, for at hjælpe boligejerne med at bevare udtrykket har vi udarbejdet farvekort til alt udendørs træværk, som du finder her.