Ordensregler

Ordens regler for området

Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set overholdes af alle i dag. Hensigten er at afspejle det lille samfund, som Søparken repræsenterer, og at fokusere på hensynet til naboer og genboer. Hensigten er ikke at skabe nye restriktioner til gene for Søparkens beboere, men alene at sætte ord på de værdier, som grundejerforeningens bestyrelse har opfattelsen af, at beboerne gerne vil bevare. 

Godt naboskab er en kerneværdi i vores forening, og bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at bidrage til et godt naboskab i såvel tanke som handling. 

Du finder de aktuelle ordensregler her.