Søengen

Søparken har bred til Esrum Sø, som er Danmarks næststørste sø. Søengen er et yndet udflugtssted for bebyggelsens naturelskere og hundeluftere. Om vinteren, når vejret tillader det, benyttes skråningen fra bebyggelsen ned i Søengen flittigt af kælkelystne børn (og voksne). Som antydet benyttes søengen ofte til at lufte hunde som kan møde hinanden for fredelig leg. Grundejerforeningen har engageret en gartner til at slå græs veje så man kan gå rundt i området og nyde udsigten til den ellers uberørte eng.

Søen har et overfladeareal på 17,3 km². Største dybde er 22,3 m. Med en gennemsnitsdybde på 13,5 m, har søen et vandvolumen på 233 mill. m³, hvilket er Danmarks største. Dette ifølge Naturstyrelsens beskrivelse af Esrum Sø, som ejes af staten og administreres af Naturstyrelsen – Nordsjælland.