Lokalplan

Fredensborg kommune generelle orientering om kommune- og lokalplaner findes her, hvor der også orienteres om Planstrategien 2032 – Fremtidens Fredensborg Kommune.

For Fredensborg Søpark gælder lokalplan F27.